Welvaart en welzijn

Samenleving

Welvaart is niet automatisch hetzelfde als welzijn.

Nederland is in vergelijking met andere landen een welvarend land met een stabiele samenleving. Maar deze samenleving staat ook onder druk en niet iedereen plukt de vruchten van de welvaart. Wij werken graag voor organisaties die een actieve bijdrage leveren aan de fundamenten van onze maatschappij.

Onze opdrachtgevers zijn o.a.:

 • Onderwijs/scholen
 • Gemeenten (o.a. Sociaal domein) en provincies
 • Sociaal ondernemers
 • Woningcorporaties
 • Welzijnsorganisaties

Thema's en kennisgebieden:

 • Arbeidsparticipatie en re-integratie (Participatiewet)
 • Armoedebeleid en schulddienstverlening
 • Sociale cohesie en wijken
 • Gezinnen, jeugd en kinderen
 • Integratie en statushouders
 • Cultuur en sport
 • Maatschappelijke ondersteuning (WMO)