Gezondheid

Een vitale samenleving

Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Alhoewel we gemiddeld steeds ouder worden, zijn er ook veel mensen die lijden onder psychische of lichamelijke ziekten. Het aanbod van zorgverleners in Nederland is steeds uitgebreider en deskundiger. Deze organisaties vragen voortdurend op inhoud en proces om innovaties die de zorg effectief, deskundig, menselijk en betaalbaar houden.

Onze opdrachtgevers zijn o.a.:

 • Ziekenhuizen
 • Verzorgings- en verpleegtehuizen
 • Jeugdzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Zorgverzekeraars
 • Gezondheidscentra

Thema's en kennisgebieden:

 • Wet langdurige zorg
 • Verpleegzorg
 • Ouderenzorg
 • Thuiszorg
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Jeugdwet
 • Pleegzorg
 • Levensstijl
 • Fitheid en vitaliteit